Bun-tes Ge-reim-tes 3


Media_httpzoomdogglec_eatoh

₣䣣Ŧ ÐEƦ ₩Ø₡ҤE₦λ₦₣λ₦G $₡Ҥ₩EƦ,
₩EƦÐE ƦEGE₦BØGE₦-Ҏλ₦₡λҞE-GE-₦łE-$$EƦ.

Und die Moral …

GEƦEłMŦE$ GEGE₦ ŦƦł$ŦE$ ₩Ø₡ҤE₦λ₦₣λ₦G$GƦλU
ł$Ŧ GEŁEGE₦ŦŁł₡Ҥ GUŦ GEMEł₦Ŧ, λBEƦ ŦƦØŦZÐEM λU. 😉

ÐØ₡Ҥ ₩E₦₦ JEŦZŦ Eł₦ Łä₡ҤEŁ₦ ÐEł₦ GE$ł₡ҤŦ ҞUƦZ üBEƦ₣ŁłEGŦ,
ҤλBE₦ MłE$E ƦEłME U₦Ð BU₦ŦE ҎλMҎE GEGE₦ Ðλ$ GƦλU ÐE$ MØ₦ŦλG$ ÐØ₡Ҥ GE$łEGŦ.

 

 


Kommentar verfassen

3 Gedanken zu “Bun-tes Ge-reim-tes